אבץ ל-מתיונין

OptiZinc

173.00 138.40

מתכות כבדות יכולות להצטבר בגוף לאורך זמן, באמצעות חדירה ממקורות שונים, כולל מזון, מים וזיהום אוויר, מה שמוביל לרעילות ולבעיות בריאות רבות.

אבץ ל-מתיונין

173.00 138.40