ליגזים

Ligazyme

396.00 356.40

עומס יתר, אימון בעצימות גבוהה וחזרה על תנועה מסוימת שוב ושוב יכולים לגרום לדלקת בגיד.

ליגזים

396.00 356.40