אן טי 188

NT 188

349.00 314.10

הרגעת מערכת העצבים חיונית כמעט לכל האיברים הפנימיים.
בעיתות לחץ הגוף מגביר את הפעילות שלו ולנו חשוב להחזיר מערכות הגוף לאיזון.

אן טי 188

349.00 314.10