מק. קומפלקס

MC. Complex

203.00 182.70

למרות שתהליך ייצור הליחה הוא טבעי והכרחי, גודש מוגזם וייצור מוגבר יכולים לעתים קרובות לאותת על בעיה בסיסית הדורשת טיפול.

מק. קומפלקס

203.00 182.70