סוכ. קומפלקס 2012

Suc Complex

395.00 355.50

עקב שכיחות מחלת הסכרת בארץ ובעולם המודעות לרמת הסוכר התקינה שאמורה להיות בגוף עולה.
רבים מבינים את חשיבות השמירה על רמת סוכר תקינה ומודעים להשלכות של רמת סוכר הגבוהה או הנמוכה יותר מהטווח הרצוי.

סוכ. קומפלקס 2012

395.00 355.50