קולגינאז

Colleginase

392.00 313.60

אורך החיים המודרני והחשיפה המרובה לשמש במדינה חמה כישראל מאיצים את תהליך הזדקנות העור.

קולגינאז

392.00 313.60