בי קומפלקס

Complex B

144.00 129.60

הרגעת מערכת העצבים חיונית כמעט לכל האיברים הפנימיים.
בעיתות לחץ הגוף מגביר את הפעילות שלו ולנו חשוב להחזיר מערכות הגוף לאיזון.

בי קומפלקס

144.00 129.60